Biografija Adnan Delić

Adnan-Delic-biografija

Adnan Delić rođen je 23.02.1969. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Gračanici, a srednju medicinsku školu završio je u Doboju.

Medicinski fakultet pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Gracu, gdje je i diplomirao 1997. godine.

Internu medicinu specijalizirao je u Tuzli. 2006. godine. 2007. dobiva zvanje kardiologa.

Magistarski rad odbranio je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2008. god.

Trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2005. do 2008. godine radio je na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od 2008. do 2014. godine radio je u Centru za srce BiH Tuzla. Od decembra 2014. god. suosnivač je i Direktor Poliklinike Kardiocentar Sarajevo u kojoj se bavi internističkom i kardiološkom djelatnošću.

Uporedo sa specijalizacijom iz interne medicine završio je edukaciju iz oblasti invazivne kardiološke dijagnostike, intervencijske kardiologije i ehokardiografije na Klinici za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a dijelom je educiran i u Norveškoj, Švicarskoj, Turskoj, Poljskoj i Njemačkoj.

Član je Europskog udruženja kardiologa (ESC), Europske asocijacije za perkutane koronarne intervencije (EAPCI), Europske asocijacije za srčanu insuficijenciju (HFA) i Euro-echo asocijacije Europskog karidološkog društva za ultrazvuk srca.

Autor je i koautor više internacionalno publiciranih naučnih i stručnih radova iz kardiologije. Izlagao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima.

U svakodnevnom radu bavi se intervencijskom i invazivnom kao i neinvazivnom kardiologijim. Oženjen je otac četvoro djece. Tečno govori engleski i njemački jezik.

facebook

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.